Håndskriften er oppe til debatt i media og i VG kan vi lese at forskere er redd for at den skal dø ut. "Det aller meste av skriftlig kommunikasjon foregår i dag ved hjelp av tastaturer, og håndskriften er dømt til å forsvinne, mener Johan Peter Paludan ved Instituttet for Fremtidsforskning i Danmark".

Det er kanskje riktig det, at håndskriften kommer til å forsvinne. En meningsmåling gjort på samme nettside viser at nesten 73 prosent mener at det alltid vil være et behov for å skrive. Men så er spørsmålet, kommer vi til å bli mindre flink i å skrive? Er det snart bare signaturen vi trenger i fremtiden? På msn kan vi i dag avslutte en direktemeldig med en ferdiglaget signatur. Det samme gjøres på e-post. Posten bruker digital signatur, greit nok så føres den med en tynn plastsak som minner om en penn. Bankene gjør det samme.

De fleste av oss bruker tastaturet til å skrive med. Det eneste vi trenger å skrive i dag er til nød handlelappen og små gule post-it lapper på jobb. Resten foregår via tastaturet. Jeg tror at ved å skrive kun på et tastatur vil mye av skrivekunnskapen forsvinne. Man trenger heller ikke være godt i norsk fordi retteprogrammet i word er veldig godt. Men det vil aldri erstatte skrivemåten. Det kan aldri erstatte setningsoppbygging eller formuleringer. Vi er tvingende nødt til å tenke selv og jeg tror at ved å bruke kun datamaskinen til å skrive med så vil man miste den flotte egenskapen det er å tenke og utforme setningene på egen hånd. Man vil miste det å kunne bruke fantasien fordi ved å skrive på et tastatur og ha en datamaskin å forholde seg til fratar oss muligheten til å leke med ordene. Det er kanskje slik at når ordet er skrevet, vel så blir det en sannhet og vi haster videre til neste ord. Faren for å se seg blind på skjermen og det vi har skrevet er dermed større enn om man bruker viskelær og blyant.

Arrester meg om jeg tar feil. Mennesket glemmer veldig fort og jeg tror fortsatt det vil være viktig å kunne gramatikk og norsk rettskriving. Men hva skal man egentlig med norsk rettskriving og gramatikk hvis man om få år bare kan snakke direkte inn i en liten duppedings og plugge den inn i pcèn for så å bli avlest direkte i et word-dokument?
Tall er snart også avleggs. Vi bruker nettbank og der ligger alle kontonumrene lagret i alfabetisk rekkefølge. Vi trenger bare taste den første bokstaven til kreditor så popper hele navnet opp.

Vi kan jo tenke oss tilbake til minneboka. Minneboka som gikk på rundgang mellom oss jenter. Små sirlige dikt og rim, nedskrevet i minneboka med budskap om glede og vennskap.
"Les opp og ned så får du se, at jeg er din og du er min". Etterhvert kom skoledagboka, litt mer personlig men inneholdt likevel masse minner fra skoleåret. Skoledagboka inkluderte også guttene. Hurra for likestilling. Etterhvert som internett ble mer vanlig kom Messenger, eller msn, og så Facebook som jo ikke er så ulikt minneboka.

Facebook og minneboka eller skoledagboka er faktisk ganske lik. Man skriver ned dagsminner, memoarer og får hilsener tilbake. Man vier andre oppmerksomhet, og får oppmerksomhet tilbake. Ganske morsomt å tenke på, egentlig. Minneboka er tilpasset dagens samfunn. Den inkluderer akkurat de vi ønsker skal inkluderes.

Om det er vitenskapelig bevist eller ikke, men det som er ført i pennen av en selv skal visstnok huskes litt bedre. Derfor sverger jeg fortsatt til små notatbøker for ting jeg vil huske bedre. Jeg er også så gammedags at jeg elsker filofaxen min. Ungene mine bruker mobiltelefonen og gjør notater, setter inn timeavtaler og huskelapper direkte inn på mobilen.
Jeg tviholder på gamle metoder for enhver pris og mye av staheten bunner rett og slett i at jeg ikke ønsker at enkelte ting bare skal bli historie.

For de hundretusener av nordmenn som er dyslektikere og har problem med å skrive og lese er tekniske hjelpemidler og retteprogram er must i hverdagen, det er ikke det jeg sier. For all del, det er flott at vi har mulighetene og at vi kan nyttiggjøre oss av hjelpemidlene som er tilgjengelig.

Jeg elsker tradisjoner, men tradisjoner er som kjent til for å brytes.

Ha en trivelig skrivekveld, med eller uten moderne hjelpemidler!