Meg

Jeg er ei ekte Finnmarkstøtta som har vært ute både en, to og tre vinterstormer. Jeg har en lang arbeidskarriere og er som poteten, kan brukes til det meste. Jeg føler selv jeg «vet hvor skoen trykker» hva angår sykdom og det å ikke strekke til i forhold til de forventninger og krav som stilles for «henge med». Gjennom bloggen min vil jeg derfor dele mine egne erfaringer opp gjennom livet, gjennom det å være mamma og yrkesaktiv og alle de andre rollene vi til enhver tid innehar.

I godt voksen alder ville jeg ha meg en høyskoleutdanning og valget falt derfor på sosionom, eller som det het før, sosialarbeider. Dette er et yrke jeg absolutt trives i og jeg «brenner» for å hjelpe de som av en eller annen grunn har falt utenfor det ordinære arbeidsliv.
Jeg håper jeg kan være til nytte og bidra med noe positivt i så måte.

Til slutt vil jeg takke mine barn for all god støtte, ris og ros og oppmunring for at jeg får lov til å være den jeg faktisk er, og ikke den man foventer at jeg skal være.

Ønsker Dere alle en positiv opplevelse her inne på Gladbloggen!