Å miste noen i nær familie kan være en blanding av mange forskjellige følelser. For de fleste vil det å miste noen bety tap og sorg. Å miste noen kan gi skyldfølelse, det kan gi en lettelse, det kan føre til store økonomiske konsekvenser. Det er også forskjellig fra person til person, fra familie til familie. Har vedkommende fått en naturlig bortgang som det å dø av alderdom, blir døden kanskje litt lettere å «akseptere» enn om vedkommende døde ung, av sykdom i sin beste alder eller en ulykke. Noen velger også en ta sitt eget liv. Å dø av alderdom er likevel noe vi ikke kan gjøre noe med. Vi må akseptere at døden kommer, enten vi vil det eller ikke. For mange som har levd et godt og langt liv vil døden derfor ikke være så skremmende. Det er vi som sitter igjen som etterlatte som har de største utfordringene, naturlig nok. I en egen link vil jeg derfor fortelle min opplevelse av det å miste noen. I dobbelt forstand.