Artikkelen om porno kan provosere mange og det er jo det som er meningen. Det er ufattelig mange kvinner i alderen 45-60 år som fortsatt ikke tør nærme seg en datamaskin og som vet at man kan bruke data til langt mer enn Facebook og e-post. De må forstå at verden der ute kun er et tastetrykk fra stua. Kanskje det er på tide at de virkelig tar inn over seg at databruk er så mye mye mer enn å sende hyggelige meldinger til barna via MSN og Facebook. Data kan være både farlig og opphissende på samme tid. Før snakket man om «å søke på google», nå sier man bare «google det». Å google er blitt et så vanlig begrep at «å google det» er blitt et fenomen i seg selv.

Et skrivebord

Man kan google det aller meste og få opp hundretusenere av sider med akkurat det ordet du googlet. Det er bare å google i vei. Data kan være farlig hvis du bevisst googler spesifikk etter små jenter. Du vil få opp bilder av, nettopp, små jenter.

Hver og en av oss er utstyrt med noe som kalle moral og etikk. Moral og etikk er noe ethvert menneske burde ta et oppgjør med seg selv fra tid til annen.

Moral er det verdisystem som legges til grunn for viljens målsettinger og tabuer.

Etikk handler om det som er godt, hva som er det rette, og hvordan man bør oppføre seg og er den den norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger.

Vi mennesker vet med en gang når vi har gjort noe galt. Men gjør man den samme «feilen» gjentatte ganger er det stor fare for at det blir en normalitet i vår moralske oppfatning av oss selv og at det blir en «gyldig sannhet».

Slik er det med nettbruk også. Man har et valg. Man kan velge å bruke internett til fornuftige ting eller man kan velge å bruke internett til mindre fornuftige ting. I og med at ting skjer så fort på internett er det en hårfin balansegang mellom det gale og det lovlige. Og det er det ikke mange som vet. Det er likevel slik at hvis man uvitende og uten selv å ha aktivt søkt opp en nettside med for ulovlig innhold så kan det vel neppe kalles ulovlig. Men det fordrer da at vedkommende bak tastaturet har fått på den moralske bjella og lukker siden. Det er desverre ikke det som skjer i realiteten. Noen søker aktivt opp ulovlige nettsider i den hensikt å enten laste ned bilder eller surfe på andre lignende sider. De klikker ivrig i vei, overveldet over alle de flotte bildene av for eksempel små lettkledde barn. Så tenker de nok at, ja, men det foregår jo ikke her i stua mi, det er jo på nettet, og da er det ikke så farlig. Skummelt, spør du meg. Det er da den moralske bjella burde ringt og man automatisk burde ha lukket siden. Har man ei slik holdning til det som skjer på nettet har man allerede brutt flere viktige element i det som gjør et menneske til et moralsk og etisk riktig handlende vesen.

Alt dette er det svært mange kvinner som ikke vet eller forstår seg på. Selvsagt mener jeg ikke å generalisere til at dette gjelder alle kvinner. Jeg tror at de kvinner som kan data og er flinke på data heller ikke har en samboer eller mann som da tør gå inn på slike sider. I så fall må han gjøre det i ytterste hemmelighet. Nettopp fordi faren for å bli avslørt er rimelig stor. De kvinner hører også til den oppvoksende generasjonen. Altså etter meg. Jeg snakker om kvinner født på 50- og 60- tallet og som ikke har fått mulighet til å lære seg nettbruk og data.

Hvorfor trekker jeg fram kvinner i den aldersgruppa? Vi har alle et ansvar ovenfor hverandre. For å forhindre at små barn blir utnyttet, det være seg på nett eller i virkeligheten kan vi kvinner være med på å påvirke til at det ikke skjer. Ved å være aktiv deltaker hva den andre part gjør på internett kan vi vise at vi også har kunnskap om det som skjer «der ute». Vi blir såkalte «varslere» og da dukker det opp et like viktig dilemma. Hvem vil vel angi sin egen mann? Jeg ser den og at dette er ei vanskelig problemstilling.

Jeg generaliserer også menn hva gjelder internett og ulovlig nedlasting. Ikke fordi jeg har bevis for at det er menn som begår de fleste ulovligheter hva gjelder nedlasting av barneporno, men fordi jeg tror.

Så kvinner, lær deg data, lær hvordan du plukker fram de siste besøkte nettsidene, lær deg hvordan du laster opp den siste historikken, snok i datamaskinen, enten det er dine barn som bruker den eller din bedre halvdel. Vis at du er aktivt interessert i det som foregår bak 17″ i stua!