Her vil det komme faktainformasjon om rettigheter, lover og regler hovedsaklig for deg som er: Sykemeldt, er på Attføring eller med i «Kvalifiseringsprogrammet».