Å være i arbeid har mange forpliktelser men også mange «goder». Blir man syk har man rett til å være hjemme, enten ved å skrive egenmelding for x antall dager eller man kan gå til legen og be han vurdere om du behøver en sykemelding.

Har man barn kan man være hjemme et visst antall dager i året og skrive egenmelding som er direkte knyttet opp mot barns sykdom.

Å være i arbeid gir deg også rett til feriepenger.

Se også egenmelding og sykemeldingnav.no . Videre kan du lese mer om feriepenger.