Hvis jeg hadde mulighet ville jeg startet opp et lavterskeltilbud og et sted å være for de av oss som av en eller annen grunn ikke klarer å henge med i dagens normative tilværelse. Det ville være et sted hvis eneste krav er likeverd mellom menneskene, uansett status, alder, sykdom, fattig eller rik. Et sted hvor vi alle sammen var like.

Det ville være et sted hvor Du kunne ramle innom, både uanmeldt, tilfeldig og ikke så tilfeldig. Det ville være et sted hvor Du kunne finne ro, kanskje bare lese avisa og drikke en kopp kaffe. Det ville være et sted fylt med glede og respekt og et sted hvor Du kunne finne inspirasjon til uante talenter, som å tegne, male og perle.

Det ville være et sted hvor Du som ønsket det fikk hjelp til å søke jobb, hjelp til å våge å spørre om hjelp. Det ville være et sted hvor Du fikk kunnskap om de mekanismer som tar overhånd når vi ikke lenger, uansett hvilken årsak, klarer å henge med livskarusellen. Et inspirerende sted hvor vi løfter fram det positive og tar fram skjulte ressurser fra den ryggsekken vi alle sammen er bærere av. Sammen finner vi løsningen i hvordan finne veien videre. Enten man ønsker å ta utdanning, videreutdanning eller bare har et ønske om å bidra med noe positivt i hverdagen.

Vi har alle sammen, enten vi har levd ei stund eller er i nybegynnerfasen av livet, masse kunnskap man kan dra nytte av. Det være seg livserfaring, tidligere arbeidskarriere eller nåværende arbeidskarriere som sådan. Enten man har vært hjemmeværende i mange år eller yrkesaktiv i deler av livet.

Gjennom å styrke en kanskje noe loslitt selvtillit og øke mestringsfølelsen ønsker jeg å få fram enkeltindividet og plukke fram alle de gode egenskapene jeg vet finnes der. Uansett nåsituasjon, helsesituasjon eller status generelt.

Gjennom Vevi ANS ønsker jeg:
– Å styrke enkeltindividet og se på mulighetene som finnes
– Å gi Deg en grundig innføring i enkel databruk
– Hjelpe deg å finne ut hva Du ønsker med livet ditt
– Gi Deg en grundig opplæring i å søke jobb
– Hjelpe Deg tilbake til arbeidslivet gjennom arbeidspraksis i nærmiljøet
– Mestring gjennom økt tro på Deg selv

Gjennom økt selvinnsikt og mestringsfølelse kan vi sammen finne Veien videre.